News

19
posted on September 19, 2014 03:24

Uí Néill, Treasa (Ardán Mhaigh Álainn, Oileán a’Ghuail) - Is cúis mhór bróin do gach aon duine a bhfuil baint acu le CLG Naomh Colum Cille, bás tobann Teresa, máthair dár mball dílis Ryan, iar-Chathaoirleach agus duine dár bhfoireann bainistíochta shinsireach. Déanaimid comhbhrón ó chroí le Nishy, Aidan, Ryan, Seán, Colin agus le Muintir Uí Néill agus Muintir Uí Cheallaigh uilig. Go ndéana Dia grásta uirthi. Mícheál Cruabhalla Ó Neill (Cathaoirleach), Seoirse Ó Broin (Rúnaí).

O'Neill, Teresa (Moyallen Terrace, Coalisland) - Its a source of great sorrow to everyone connected with Naomh Colum Cille GAA, the sudden death of Teresa, mother of our dear member Ryan, former Chairperson and one of our senior management team. We make our sympathies from the heart to Nishy Aidan, Ryan, Seán, Colin and all of the O'Neill and Kelly families.May God be gracious to her. Michael (Hardwall) O'Neill (Chairperson) George Byrne (Secretary).
Posted in: Nuacht